Chính Sách Riêng Tư

Chúng tôi thu thập những gì

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập website, như tên, tuổi, địa chỉ email, số điện thoại, vị trí của bạn...

Khi bạn liên lạc với chúng tôi qua mẫu đơn liên lạc, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email.  

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì

Chúng tôi sử dụng tên và địa chỉ email của bạn để liên lạc với ban.

Chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là những tập tin nhỏ dùng để lưu trữ một số thông tin nhất định để giúp bạn trải nghiệm trang web. Cookie được trang web hoặc máy chủ của trang web gửi đến và được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web bạn sử dụng, nếu bạn cho phép.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hay những người trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoặc phục vụ các bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là tuân thủ pháp luật, là để thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản và sự an toàn của chúng ta và những người khác.

Sự đồng ý của bạn

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.

Thay đổi chính sách riêng tư

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.