Điều Khoản Sử Dụng

Sử dụng nội dung

Tất cả những thông tin về dịch vụ cưới trên trang web này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chúng chỉ nhằm mục đích thông tin chung và có tính tham khảo. Top Studio Cưới không bảo đảm về tính đầy đủ, độ tin cậy và độ chính xác của những thông tin này. Top Studio Cưới sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng những thông tin trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn phát hiện có bất cứ thông in nào sai lệch, xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa hay gỡ bỏ thông tin đó khỏi trang web.

Trang bên ngoài

Trang web này có chứa những liên kết tới trang web của các bên thứ ba ("trang bên ngoài"). Top Studio Cưới không bảo đảm và không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tư liệu có chứa trên những trang bên ngoài.

Hình ảnh dịch vụ

Tất cả hình ảnh của các dịch vụ được đăng trên website này được lấy từ website và kênh mạng xã hội (như Facebook) chính thức của dịch vụ đó.

Nếu bạn biết hình ảnh nào vi phạm bản quyền hay không đúng với dịch vụ liên quan, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ hay thay thế hình ảnh đó.

Chủ sở hữu dịch vụ

Nếu bạn là chủ của dịch vụ được đăng trên website này, bạn được quyền yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ trang dịch vụ của bạn khỏi trang web hay muốn cập nhật thông tin và hình ảnh.

Nếu dịch vụ của bạn chưa được liệt kê trên trang web, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để tạo một trang mới cho dịch vụ của bạn.